Подразделения


D25B8170

Руководство

Сукуева Ольга Семеновна

Ректор

Телефон: 34-36-45
IP-телефон: 7-11-90
E-mail: os.sukueva@vshim.ru
D25B4770-

Шишигина Анна Николаевна

Проректор по науке и инновациям

Телефон: 34-36-45
IP-телефон: 7-11-91
E-mail: an.shishigina@vshim.ru
Ефимова НН

Ефимова Наталья Николаевна

Коммерческий директор

Телефон: 32-58-43
E-mail: sh2002ef@mail.ru